بسمه تعالی

  
شرکت مهندسی کاشالوت بعنوان یک مجموعه فنی، مهندسی در اجرای پروژه های ساختمانی بعنوان کارآفرین در سال 1355 تأسیس و در اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید .
فعالیتهای گسترده و عمده شرکت کاشالوت در بخش های مهندسی، ساختمانی ، تأسیساتی و تجهیزاتی در اقصی نقاط ایران طی نزدیک به 40 سال فعالیت ارزشمند ، منجر به ساخت، تحویل و بهره برداری پروژه های گوناگون شامل: نمایشگاهی، تجاری ، اداری ، آموزشی ، ورزشی ، فرودگاهی، صنعتی ،بیمارستانی، مسکونی و... گردید.
مدیران و کارشناسان شرکت کاشالوت با داشتن تجارت طولانی طی سالهای متمادی و برحسب ضرورت و نیازهای تخصصی ، چندین شرکت و کارخانه بنامهای : ( کاشالوت - اوحد - توسعه مهندسی ایرانیان - خدمات ایرانیان را تأسیس و با شرکتها و مهندسان مشاور : امکو ایران - سرامان - نقش جهان پارس- کارشیو طرح معماری - پهنه آرای آسیا- تغییر روند طرح و gmpآلمان، Ricom امارات متحده عربی ، مشارکت و همکاری می نماید). هم اکنون کاشالوت با داشتن حدود 450 نفر نیروی متخصص در زمینه های: طراحی، تهیه مصالح، ساخت و تأمین مالی پروژه ها، دارای تخصصهای دکترا - مهندسی -تکنسین - مدیریت - مالی و اداری و سایر نیروهای فنی و اجرائی ، یکی از شرکتهای طراز اول با رتبه یک ابنیه و رتبه یک تأسیسات و تجهیزات در ایران محسوب و مورد اعتماد و پذیرش جامعه مهندسی و کارآفرین، شرکاء تجاری و مهندسان مشاور می باشد.
در حال حاضر چندین پروژه مهم در دست طراحی، اجرا و بعضاً با تأمین مالی را دارد و در هر دوره مجله به معرفی یکی از پروژه ها اقدام خواهیم نمود.

 

سخن مدیرعامل:

معماری و ساخت و ساز رشته خطرناکی است، زیرا اگر کارتان را با دقت انجام ندهید اثرش برای مدت زیادی باقی می ماند ، اگر کتاب یا رمانی بد نوشته شود شما ممکن است بخرید و اختیار خواندن یا نخواندن با شماست ولی یک اثر هنری نظیر ساختمان و برج ... بمحض ساخته شدن در معرض دید اجباری عموم قرار خواهد گرفت و اگر طرح و ساخت نازیبا باشد، سالهای متمادی مردم با هر سلیقه و حرفه ای محکوم به دیدن اجباری آن ساختمان هستند، پس دقت کنیم: معماری ، طراحی و ساخت یک کار متفاوت از تمامی کارهای ساخت دست بشر است. بنابراین معماری و ساخت و ساز، رشته ظریف، زیبا و خطرناک است، مسئولین این حِرَف کار دشواری دارند.