اجرای نمای بخش جنوبی بلوک F و گوشه نمای E

نمای کلی مجموعه M5L4

برجهای مسکونی M5L4

کارفرما : بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران ( سازمان مسکن )

مشاوران طرح : مهندسین مشاور آمکو ایران ، مهندسین مشاور آیین و همکاران ، گروه ناظرین عمران توسعه گران پیشگام

مجری طرح : شرکت عمران توسعه گران پیشگام