ساختمان سرپرستی بانک سپه استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد شعبه مرکزی بانک سپه شیراز

ساختمان مرکزی بانک سپه شیراز

تاریخ تحویل : شهریور 1381

کارفرما : بانک سپه

زیربنا 5,600 متر مربع در 8 طبقه و 2 طبقه زیر زمین

دارای دو خزانه نگهداری پول و اسناد شعبه و اسناف

همکف و نیم طبقه (شعبه مرکزی) همراه چهار طبقه اداری و یک طبقه آنفی تأتر

نمای داخل

سالن شعب مرکزی

سالن نفی تأاتر