شرکت مهندسی ساختمانی
کاشالوت

45
ســــــال تـــجربه
طراحی الهام بخش برای شما

ارائه کیفیت بالا، موثر، و الهام بخش برای فضای ساخته شده

از نظر حرفه ای، تصمیمات معمار بر امنیت عموم مردم تأثیرگذار است، به همین دلیل معمار باید آموزش‌های تخصصی شامل دوره‌های آموزش پیشرفته،و همچنین یک دوره کارآموزی عملی را پشت سربگذارد تا بتواند صلاحیت معماری را بدست آورد. الزامات عملی، فنی و دانشگاهی برای معمار شدن در حوزه‌های قضایی کشورهای مختلف، متفاوت است.

سخن مدیر عامل

مهندس محمد معروفی

معماری یک فرآیندی است که نتیجه ی مطلوب نهایی در آن با طراحی و برنامه ریزی درست بدست می آید.

رتبه بندی طی شماره 15120 مورخ 08/02/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

 • icon3
  پایه یک تخصصی در ساختمان
 • icon1
  پایه 1 در تأسیسات و تجهیزات
 • icon4
  پایه 5 در رشته صنعت و معدن
 • icon2
  پایه 5 در رشـــته نیرو

سخن مدیر عامل

مهندس محمد معروفی

معماری یک فرآیندی است که نتیجه ی مطلوب نهایی در آن با طراحی و برنامه ریزی درست بدست می آید.

رتبه بندی طی شماره 15120 مورخ 08/02/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی:

 • icon3
  پایه یک تخصصی در ساختمان
 • icon1
  پایه 1 در تأسیسات و تجهیزات
 • icon4
  پایه 5 در رشته صنعت و معدن
 • icon2
  پایه 5 در رشـــته نیرو

ارائه ی کیفیت درجه یک و ساخت یک فضای الهام بخش و رویایی.

ما به شما کمک می کنیم تا رویای خود را بسازید

_

آمار و ارقام

53+مهندسان
38+پروژه ها
41+سال تجربه